Studiegroep bio-energie voor de glastuinbouw

Bijeenkomst: 20 juni 2017. De laatste bijeenkomst vond plaats bij Amarylliskwekerij Evers van Sandt in Angeren, Gelderland.

Lees meer.

Over de ‘Studiegroep bio-energie, door en voor de glastuinder’

De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor glastuinders met een bio-energie-installatie zoals een houtketel of (co)vergister en voor glastuinders die interesse hebben in het afnemen van hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2. De Studiegroep wordt, vanuit het ‘programma Kas als Energiebron’, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken door Energy Matters in samenwerking met glastuinders georganiseerd. Op dit platform wordt door glastuinders kennis en ervaring uitgewisseld over o.a. biomassaprijzen en contracten, innovaties en economie, het verkrijgen of leveren van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas. Maar ook over subsidies, emissienormen en vergunningen. Vanuit het Programma Kas als Energiebron is Dennis Medema van LTO Glaskracht Nederland en Elmar Theune van het Ministerie van Economische Zaken aanwezig. Zodat ook aan hen vragen en/of knelpunten kunnen worden voorgelegd. Zie meer over Bio-energie op de vernieuwde internetpagina www.kasalsenergiebron.nl.

Deelname aan de ‘Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders’ is gratis. Neem hiervoor contact op met Sander Peeters van Energy Matters, 030-6911844.

Programma en presentaties van alle bijeenkomsten zijn hier te vinden.

bioenergie bio energie