Studiegroep bio-energie voor de glastuinbouw

19 december: studiegroep bio-energie door en voor glastuinders

Beschikbaarheid en duurzaamheid houtige biomassa

Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders organiseerde op dinsdag 19 december 2017 een excursie naar de Waddinxveense Groenrecycling Wagro.

We kregen een tipje van de sluier van de plannen voor een 15 MW hout-WKK voor glastuinbouwgebied de Glasparel. Ook werd ingaan op vragen wat betreft de (toekomstige) beschikbaarheid en de duurzaamheid van houtige biomassa en de mogelijkheden voor benutting van groenafval als brandstof.

Klik hier voor het Programma Studiegroep bio-energie 19 dec 2017 of download de presentaties op onze download pagina.

Over de ‘Studiegroep bio-energie, door en voor de glastuinder’

De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor glastuinders met een bio-energie-installatie zoals een houtketel of (co)vergister en voor glastuinders die interesse hebben in het afnemen van hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2. De Studiegroep wordt, vanuit het ‘programma Kas als Energiebron’, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken door Energy Matters in samenwerking met glastuinders georganiseerd. Op dit platform wordt door glastuinders kennis en ervaring uitgewisseld over o.a. biomassaprijzen en contracten, innovaties en economie, het verkrijgen of leveren van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas. Maar ook over subsidies, emissienormen en vergunningen. Vanuit het Programma Kas als Energiebron is Dennis Medema van LTO Glaskracht Nederland en Elmar Theune van het Ministerie van Economische Zaken aanwezig. Zodat ook aan hen vragen en/of knelpunten kunnen worden voorgelegd. Zie meer over Bio-energie op de vernieuwde internetpagina www.kasalsenergiebron.nl.

Deelname aan de ‘Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders’ is gratis. Neem hiervoor contact op met Stijn Schlatmann van Energy Matters, 030-6911844.

Programma en presentaties van alle bijeenkomsten zijn hier te vinden.