Platforms energievoorziening en energietechniek

Onze sector- of techniekspecifieke platforms brengen u in contact met relevante partners en zorgen dat goede inhoudelijke diepgang wordt gewaarborgd door middel van excursies en workshops.

PLATFORM INDUSTRIËLE WARMTE

De missie van het Platform Industriële warmte is het bereiken van een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening in de industrie. Het platform wil dit bereiken door uitwisseling van kennis en ervaring tussen met name eindgebruikers.

Voor meer informatie: www.industriewarmte.nl

PLATFORM WARMTE UIT KOUDE

Hoe zet je restwarmte van koelsystemen nuttig in? Dat is de vraag waarop dit platform een antwoord wil geven. Uiteindelijk doel is het benutten van het besparingspotentieel van het gebruik van restwarmte van koelsystemen. Naast mogelijke technieken en voorbeelden vindt u ook de achtergrond van dit streven en de doelgroepen op de website.
Voor meer informatie: www.warmteuitkoude.nl

PROJECTGROEP BIOMASSA & WKK

Energy Matters organiseert samen met Energieprojecten.com de Projectgroep Biomassa & WKK. De projectgroep richt zich sinds 2004 op de kennisoverdracht tussen ondernemers die projecten (willen) realiseren en op de hoogte willen blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, beleid en marktontwikkeling.
Voor meer informatie: www.biowkk.eu

PLATFORM GASMOTOREN (PLAGAMO)

Plagamo is een samenwerkingsverband met leveranciers en gebruikers van gasmotoren met als doelstelling de belangenbehartiging van gasmotor-WKK in Nederland. Op de agenda staan zaken als emissie-eisen en milieubelasting. Plagamo is een onderdeel van Cogen Nederland en Energy Matters doet het secretariaat en voorzitterschap al sinds 2001.
Voor meer informatie: Stijn Schlatmann 

ENERGY2GO

Energy2GO is een samenwerkingsverband van leveranciers, installateurs en andere betrokken partijen op het gebied van efficiënte gastoepassingen zoals WKK, brandstofcellen en gaswarmtepompen. Door het verstrekken van onafhankelijke informatie en het communiceren van de voordelen voor zowel gebruiker als het milieu wordt geprobeerd de toepassing van deze technieken in de gebouwde omgeving te vergroten.
Voor meer informatie: www.e2go.nl

FUEL CELL EXPERTISE NETWORK

Het Fuel Cell Expertise Network is een internationaal platform voor brandstofcel-WKK systemen. Het platform organiseert webinars, conferenties en verbindt leveranciers, adviseurs, overheden, energiebedrijven en installateurs.
Voor meer informatie: www.fuelcellnetwork.eu

W/K-PLATFORM

Het W/K-platform van Cogen Nederland is dé gesprekspartner van de overheid met betrekking tot warmte/kracht-vraagstukken en is betrokken bij het ondersteuningsbeleid voor warmte/kracht. Tevens is het W/K-platform vertegenwoordigd in het Gebruikers Platform Elektriciteitsnetten, waarin zaken rond de Tarievencode en Technische codes voor Elektriciteit worden besproken.  Energy Matters ondersteunt het W/K-platform met het secretariaat.
Voor meer informatie: Peter Steenbergen

STUDIEGROEP BIO-ENERGIE DOOR & VOOR TUINDERS

De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor tuinders met een bio-energie-installatie zoals een houtketel of (co)vergister en voor tuinders die duurzame energie afnemen of daarin interesse hebben. De Studiegroep wordt, vanuit het ‘programma Kas als Energiebron’, in opdracht van Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken door Energy Matters in samenwerking met tuinders georganiseerd.
Voor meer informatie: Portal Studiegroep bio-energie door & voor tuinders
of mail naar: Stijn Schlatmann