Onze klanten

Energy Matters is een veelzijdig adviesbureau. We zijn met name actief in de sectoren Industrie, gebouwde omgeving en land- en tuinbouw.

Industrie

Voor veel industriële bedrijven is een goede energievoorziening een must. Industriële processen zijn afhankelijk van elektriciteit en warmte, stoom en koude. Ook zaken als inkoop, energiebesparing, verduurzaming en emissies krijgen steeds meer aandacht. Kortom, energie doet er toe. Voor meer informatie neemt u contact op met jan.grift@energymatters.nl 

Gebouwde omgeving

Energie wordt steeds belangrijker. Stijgende energieprijzen en een streven naar meer duurzaamheid zorgen voor een groeiende behoefte aan slimme, betaalbare en efficiënte oplossingen in de gebouwde omgeving. Woningcorporatie of zorginstelling, recreatiebedrijven of MKB: u wilt in dit complexe speelveld keuzes maken die passen in een korte en lange termijn voor verduurzaming. Voor meer informatie neemt u contact op met arjen.dejong@energymatters.nl 

Land- en tuinbouw

Energie is voor met name de glastuinbouw een belangrijke kostenpost. Verlaging van energiekosten en vermindering van CO2 emissie zijn van belang voor een verduurzaming van de tuinbouw. Geothermie, WKK en bio-energie spelen daarin een belangrijke rol. Voor meer informatie neemt u contact op met stijn.schlatmann@energymatters.nl

elektriciteitsmast
Energy Consultancy energie consultants
kassen