Medewerkers
Stijn Schlatmann

Stijn Schlatmann

Projectmanager, verantwoordelijk voor beleid, advisering en voorlichting. Tevens directeur van Energy Matters.

Jan Grift

Jan Grift

Senior consultant op het gebied van energievoorziening in de industrie en utiliteit. Speciale aandachtsgebieden: Toepassing van hoge temperatuur warmtepompen in de industrie.

Arjen de Jong

Arjen de Jong

Senior consultant gebouwde omgeving. Integrale advisering beleid, techniek en organisatie. Speciale aandachtsgebieden: Verduurzaming woningvoorraad woningcorporaties en toepassing van brandstofcellen in de gebouwde omgeving.

Allan Hart

Allan Hart

Consultant op het gebied van energievoorziening in de industrie en utiliteit. Speciale aandachtsgebieden: energiebesparing (middel)grote utiliteit en ontwikkeling en optimalisatie warmtenetten.

Jeroen Larrivee

Jeroen Larrivee

Consultant op het gebied van energievoorziening in de gebouwde omgeving. Speciale aandachtsgebieden: toepassing en ontwikkeling van zonPV in de gebouwde omgeving.

thijs hoek

Thijs Hoek

Consultant op het gebied van energievoorziening in de industrie en glastuinbouw. Speciale aandachtsgebieden: ontwikkeling rekenmodellen, optimalisatie industriële WKK, warmte- en koudesystemen.

Ron Bol
Consultant op het gebied van energievoorziening in de gebouwde omgeving. Speciale aandachtsgebieden: gebouwsimulaties, geothermie en WKO

Jeroen Buunk

Consultant op het gebied van energievoorziening in de gebouwde omgeving. Speciale aandachtsgebieden: Energiebesparing en toepassing van zonPV in de gebouwde omgeving.

Elk project wordt ondersteund door het secretariaat. Neem contact op via:info@energymatters.nl

Natasja Visser

Natasja Visser

Betrokken bij de secretariële en financiële ondersteuning.

Coby Giezenaar

Coby Giezenaar

Verantwoordelijk voor de financiële – en projectadministratie.