Land- en tuinbouw

Energie is voor met name de glastuinbouw een belangrijke kostenpost. Verlaging van energiekosten en vermindering van CO2 emissie zijn van belang voor een verduurzaming van de tuinbouw. Geothermie, WKK en bio-energie spelen daarin een belangrijke rol. Voor meer informatie neemt u contact op met stijn.schlatmann@energymatters.nl

land- en tuinbouw

Energy Matters haalt succesvol 170 miljoen SDE+ subsidie binnen

land- en tuinbouw

Innovatieve vergassing van laagwaardige biomassa

land- en tuinbouw

Beleidsadvies tuinbouwsector

land- en tuinbouw

Energy Matters haalt succesvol 170 miljoen SDE+ subsidie binnen

land- en tuinbouw

Innovatieve vergassing van laagwaardige biomassa

land- en tuinbouw

Beleidsadvies tuinbouwsector

energiebron
ocap
voske
agro energy
zuid holland
square crops
schoneveld
lto