Flexibele energievraag geeft kans voor WKK

Gepubliceerd op: 26-3-2015

Het aandeel duurzame energie op de energiemarkt groeit hard. Hierdoor neemt ook de vraag naar flexibele energiebronnen als aanvulling op de onvoorspelbare zon- en windenergie toe, voorspellen energiespecialisten. Dat biedt weer kans op rendement op WKK-installaties in de glastuinbouw.

Door een aantal veranderingen op de energiemarkt is het rendement op netlevering met WKK-installaties bij glastuinbouwbedrijven de laatste jaren vervlogen. Volgens de laatste WKK-barometer die Energy Matters publiceerde, wordt investeren in een installatie pas na 2020 weer interessant.

Tijdens de Glastuinbouwdag, georganiseerd, door advies- en kennisbureau Energy Matters, beschreven diverse energiespecialisten de kansen voor glastuinders die met hun WKK energie aan het net leveren.

Piekvraag
Volgens Stijn Schlatmann van Energy Matters verbetert de sparkspread voor WKK de komende twee jaar nog niet, maar daarna wel. ‘Momenteel lijden vooral gascentrales onder de groei van groene energie. Ze worden vooral voor de piekvraag ingezet.’ Na 2020 komt er veel windenergie op land bij, dan worden ook kolencentrales eruit gedrukt, verwacht Schlatmann. ‘Kolencentrales hebben een lange aan- en uitschakeltijd van minstens acht uur. Dat maakt ze minder geschikt als de markt op termijn flexibeler wordt. De WKK kan daar van profiteren.’

Lees de bijlage voor het volledige artikel.

Bron: Nieuwe Oogst (14 maart 2015)