Aangescherpte emissie-eisen WKK’s en ketels vanaf 2017

Bestaande Warmte-Kracht-Koppelingen (WKK’s) en ketels moeten met ingang van 1 januari 2017 aan de aangescherpte emissie-eisen van het Activiteitenbesluit voldoen. Dit geldt ook voor partijen die voorheen onder de NOx emissiehandel vielen. Dat vraagt een heroverweging wat te doen met de bestaande stookinstallatie. Stookinstallaties die onder het Activiteitenbesluit vallen zijn o.a. WKK’s, ketels, biomassa ketels, bioWKK’s en gasturbines.

De bestaande WKK’s in de utiliteit voldoen meestal niet aan de toekomstige NOx emissie grenswaarde van 100 mg/Nm3 bij 3% O2. Ook voldoen niet alle gasmotoren aan de emissie-eisen voor methaanslip (CxHY) van 1500 mg/Nm3 bij 3% O2. Of een gasmotor aan de methaanslip emissie-eis kan voldoen, is afhankelijk van het fabricaat en motortype. De grotere aardgasketels zijn vaak nog niet uitgevoerd met low NOx branders en in sommige gevallen is de vuurgang van de ketel hiervoor niet geschikt. In dat uiterste geval moet mogelijk het maximaal vermogen worden begrensd.

Emissiescan biedt inzicht
Met onze emissiescan brengen wij voor u in kaart welke knelpunten te verwachten zijn bij uw stook-installaties en ondersteunen we u eventueel bij het maken van een plan van aanpak.

Onze activiteiten:

  • Toetsen van NOx- en methaan (CxHy) emissie-eisen Activiteitenbesluit aan uw bestaande installaties en meetmomenten voor Periodieke Inspectie (PI);
  • Overleg met hardware leveranciers over grenzen van emissie reductie door aanpassen van de afstellingen of het toepassen van een low NOx brander;
  • Opzetten testprotocol voor aanpassing van de afstelling voor uw specifieke installatie;
  • Het in kaart brengen van hardware risico’s voor uitvoering van een emissie test (bijvoorbeeld knocking/detonatie);
  • Globaal ontwerp en inpassing van een DeNOx systeem;
  • Consequenties op onderhoudskosten door gebruik ureum (AdBlue);
  • Overzicht van financiële consequenties voor het bedrijf en de exploitatie van uw gasmotor of ketel;
  • Wanneer wenselijk, overleg met bevoegd gezag (meestal de gemeente).


Resultaat van de emissiescan

Het resultaat van de emissiescan is een helder en gedegen plan van aanpak voor uw energievoorziening.

Advieskosten
De advieskosten voor een eerste toetsing zijn € 875,-. Indien blijkt dat uw energievoorziening niet aan de emissie-eisen kan voldoen, maken wij een op maat gemaakte aanbieding voor u.

Meer weten?
Wij helpen u graag met de vraag of uw installaties kunnen worden aangepast en zo ja, wat de opties en financiële consequenties zijn. Voor meer informatie over een emissiescan neem contact op met Arjen de Jong of Allan Hart van Energy Matters op telefoonnummer 030 – 69 11 8 44 of email naar emissiescan@energymatters.nl.